theory of mind

 

Voor nederlands klik hier

Theory of mind is the theory that neurotypicals use to condemn autistics as less than them. The theory of mind is an outdated theory that says that autistics have a problem with “reading” other people’s mind and feelings and thus can’t express appropriate feelings or sense what must be done.

I can proof that theory of mind is bullshit. Theory of mind is bullshit because even neurotypicals can’t read emotions of other people and are outperformed even by computers nowadays.

I will give you proof that neurotypicals can’t “read” another persons mind, and are easily fooled. Remember a movie that struck you, that made you feel certain things. That made you cry for example. What was it that made you cry? Probably it was your mirror neurons that made you cry, because you saw someone becoming emotional in the movie. This is not theory of mind, this is your mirror neurons working, these work in autistics as well. This is not theory of mind.

Also, if you are able to read neurotypicals, you must sense when they are lying, right? Neurotypicals whom didn’t have training in this, are awful at spotting lies, because you first must know the person in front of you, the routines, the way they talk. You have to have a  baseline and even then it’s bloody hell difficult.

Further proof? Watch any magician. Watch him. I will give you an example of one of my favourite magicians. He will fool you. I guarantee it. I am absolutely certain. Watch the whole thing and tell me if you know when he was lying and when he was telling the truth. If you even once gasped when an effect happened, you were fooled and didn’t spot the lie. Goodby theory of mind.

Nederlandse versie

Theory of mind is de theorie die neurotypischen gebruiken om autisten te verdoemen als minder dan hen. Theory of mind is een ouderwetse theorie die zegt dat autisten een probleem hebben met het “lezen” van andere personen en hun gevoelens en dus moeite hebben met het uitdrukken van de juiste gevoelens of wat er moet gebeuren op dat moment.

Ik kan bewijzen dat deze theorie bullshit is. Deze theorie is bullshit omdat zelfs neurotypischen geen emoties kunnen lezen van andere mensen en zelfs computers presteerden beter tegenwoordig.

Ik zal u bewijs geven dat neurotypischen andere niet kunnen “lezen”, en dat ze makkelijk bedot zijn. Herinner je je een scene die je zo emeitoneel liet worden, die je bepaalde dingen liet voelen? Die je liet huilen bijvoorbeeld. Wat was het aan die scene dat je deed huilen? Waarschijnlijk waren het je spiegelneuronen die je lieten huilen, omdat je iemand op het scherm zag die aan het huilen was. Dit is niet theory of mind, dit zijn je spiegelneuronen die werken, deze werken ook in autisten.

Als je al neurotypischen kunt lezen, dan moet je ook weten wanneer ze liegen, toch? Neurotypischen die geen training hierin kregen, zijn er verschrikkelijk slecht in, omdat je eerst de persoon een tijdje moet kennen, zijn routines, de manier hoe ze praten. Je moet een baseline hebben en dan is het verschrikkelijk moeilijk.

Meer bewijs? Bekijk eender welke goochelaar. Kijk naar hem. Hierboven staat een voorbeeld van één van mijn favoriete goochelaars. Hij zal je hebben. Ik garandeer het. Ik ben absoluut zeker. Bekijk het hele filmpje en vertel me dan wanneer je wist dat hij aan het liegen was en wanneer hij de waarheid zei. Als hij je ook maar één keer deed snakken naar adem wanneer iets gebeurde, dan had hij je en heb je de leugen niet doorzien. Vaarwel theory of mind.

Every post is written first in scrivener 3, which you can get a 30 day free trial of here at literature and latte.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.