S by J.J. Abrams and Doug Dorst

Voor nederlands klik hier

I have read a lot of books, I have written reviews about a few of them on this blog.

S is a fiction book, but something special. Something to be cherished. Something seen only a few times in a lifetime.

S is an interactive book. A book you can read (like a normal book) and one you need to figure out and think about.

There are countless ways to read this book and to solve it. Yes, this is a book that needs to be solved. There are countless ways to read this book, as this book is riddled with notes of “previous” readers. Countless blogs have devoted time to figuring out this book, and I must admit that upon seeing the book, I was sold and wanted my own copy, which my girlfriend bought for me.

I have read it once through, neglecting the inserts (as this book comes with inserts left there by the “previous” readers) whom tried to solve the book and its contents.

Now it is my turn to try and to solve the solution. I have read it once through and have the gist of the story, but I want to read it again, and again, and again (as it needs mutliple readings) to solve the riddle contained within, to solve what needs to be solved.

As of yet (as I haven’t found a solution yet, it seems that nobody fully solved the book. So it still needs to be solved, and I am going to devote space and time on this blog, to solve the riddle that is contained and share my progress.

Nederlandse versie

Ik ben vele boeken gelezen, van sommige staat er zelfs een review op deze blog.

S is een fictie boek, maar iets speciaal. Iets om te koesteren. Iets maar een paar keer in een leven gezien.

S is een interactief boek. Een boek dat je kan lezen (zoals een normaal boek) en één waar je dingen moet zien uit te vogelen en erover nadenken.

Er zijn ontelbare manieren om dit boek te lezen en het op te lossen. Ja, dit is een boek dat opgelost moet worden. Er zijn ontelbare manieren om dit boek te lezen, omdat het volstaat met nota’s van “vorige” lezers. Ontelbare blogs hebben tijd en ruimte besteed aan dit boek, en ik moet toegeven, toen ik dit boek het eerst zag, dat ik verkocht was en mijn eigen kopie wilde, dat mijn vriendin voor mij gekocht heeft.

IK heb al een keer gelezen, terwijl ik de inserts links heb laten liggen (dit boek steekt vol met inserts van “vorige” lezers, dewelke ook hebben geprobeerd om het raadsel in dit boek op te lossen.

Nu is het mijn beurt om te proberen dit op te lossen. Ik heb het al een keer doorgelezen en heb de grote lijn van het verhaal, maar ik wil het nog eens lezen, en nog eens, en nog eens (omdat het meerdere keren MOET worden gelezen) om het raadsel binnenin op te lossen, om op te lossen wat opgelost moet worden.

Ik heb nog geen oplossing gevonden, wanneer ik dit schrijf, is er nog geen oplossing gevonden. Ik heb er nochtans geen online gevonden. Dus, het raadsel in het boek, moet nog altijd opgelost worden, en ik ga tijd en ruimte op deze blog besteden om mijn reis op te schrijven in het oplossen van dit raadsel.

Every post is written first in scrivener 3, which you can get a 30 day free trial of here at literature and latte.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *