open letter to Nancy Maclean at Duke University (ned.: Open brief aan Nancy Maclean te Duke University)

Voor nederlands klik hier

I wrote her in an e-mail about her comments during a talk she gave on her book, in which she stated that villain in her book, democracy in chains, is a villain just because, in her stated opinion, he is on the autism spectrum.

More about this here

I am an activist by heart and can’t stand that people make such remarks without me mailing them directly, I have done this in the past to people like Becky Fischer about her wanting to burn witches, while talking about the Harry Potter books (in the documentary Jesus camp). Below is  the mail I sent to Mrs Maclean about her statements.

Dear Mrs maclean,
I don’t know where to begin, let’s just start with: Hello, I am Mario and I am autistic.So according to your opinion, I must be malevolent. On what are your accusations based?
I would love to know. Would love to hear your opinion on this. Is your opinion based on research? Based on empirical research duplicated over and over again? Or is it just your ableist opinion based on an ayn rand view of economics and the world, because then, Mrs MacLean, we aren’t the problem, but you are.
We like to help, like to share, like to see other human beings thrive. In your opinion, we might not be beneficial to the economy because of this. Yes, it’s true, we don’t acknowledge blind authority, you know, the one that sparked the nazi’s and the one that reigns suprême now in the presidency of Trump.Actually Mrs. MacLean, if your opinion is that we are bad for the economy because we are against an authoritarian government, its economics and like to think for ourselves, then I am glad to be autistic and a free thinker, instead of being a slavely follower of your system.
Sincerely,
Mario

Nederlandse versie

Ik heb haar een e-mail geschreven omtrend haar opmerkingen die ze gaf tijdens een bespreking van haar boek, waar ze beweerde, dat de antagonist van haar boek, democracy in chains, juist een slecht persoon was, in haar opinie, omdat hij autistisch is.

Meer in een engels bericht vindt je  hier

Ik ben een activist in hart en nieren en kan er niet tegen dat personen zulke opmerkingen maken zonder ze rechtstreeks te mailen. Ik heb dit ook al gedaan in het verleden bij personen zoals Becky Fischer over haar opmerking dat ze heksen zou verbranden toen ze sprak over de Harry Potter boeken (in de documentaire Jesus Camp Hieronder vindt je de mail die ik stuurde naar Mrs Maclean over haar opmerkingen.

Beste Mevrouw Maclean,
Ik weet niet waar te beginnen, dus laat ik maar beginnen met: Hallo, Ik ben Marius en ik ben autistisch.
Dus volgens uw opinie, moet ik wel slecht zijn. Op wat zijn uw aantijgingen gebaseerd?
Ik wil het heel graag weten. Ik zou heel graag uw opinie hierover horen. Is uw opinie gebaseerd op onderzoek? Gebaseerd op empirisch onderzoek dat is gedupliceerd keer op keer? Of is het uw validistische opinie gebaseerd op een Ayn Rand beeld van economie en de wereld, omdat dan, Mevrouw Maclean, zijn wij niet het probleem, maar bent u het.Wij houden ervan om te helpen, om te delen, houden ervan om andere mensen te zien openbloeien. In uw opinie, zijn wij niet goed voor de economie dankzij dit. Ja, het is waar, wij geven niet om blinde autoriteit, je weet wel, degene die de nazi’s heeft doen floreren en degene die nu regeert in het presidentschap van Trump.
Eigenlijk Mevrouw Maclean, als het uw opinie dat we slecht zijn voor de economie omdat we tegen een autoritaire regering, zijn economie zijn en houden van voor onszelf te denken, dan ben ik blij autistisch te zijn en een vrijdenker, in de plaats van een slaafs volger van uw systeem.

Met vriendelijke groeten,
Marius

Every post is written first in scrivener 3, which you can get a 30 day free trial of here at literature and latte.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.