autism warrior parent cult: snake oil salesmen

 

Voor nederlands klik hier

Ladies and Gentlemen, I am here today, to present to you, a new cure. A new cure that might save your precious baby from the clutches of autism. From the clutches of that devil that keeps your precious baby inside its shell. Inside that fortress that can’t be sieged, that can’t be broken, that needs to be eradicated. I present you…

A new diet. Bleach (MMS), not vaccinating. Applied Behavior Analysis,…

Every week new cures are being peddled to parents in their most vulnerable.  Parents that have received the diagnosis only a few hours are searching on the internet to what might have caused their kids autism and come accross these scum of human society that want to eradicate people like me. They use it, off course, to make more money and peddle their unscientific cures as if endorsed by science, or as the perfect cure against traditional science that made your kid sick in the first place, because it must have been those wretched vaccines.

Thanks to powerful brainwashing techniques and talking as if they are in the same place as they were when you first heard about the diagnose, you feel connected with them. You feel as if you belong, and your rational thinking is put on the backburner.

Off course, I understand that you try to do everything you can for your child, to get him (or her) as healthy as possible. You feel as if you were robbed of this, when you heard about the diagnose, and now you are searching for something.

These snake oil salesmen promise you this piece of the puzzle (sorry for this analogy). They offer you the missing piece. And I understand you try everything, but the more you look, the more you try, the deeper you are sucked into this cult. Thanks to the powerful sales-tactics.

They play on your grief, on your sadness, to peddle you something that harms your kid. Something that might help in the short run (but will psychologically damage your kid in the long run and give them ptsd) in the case of ABA and others of the examples given above.

I understand why, but listen to us, the people that have lived as long WITHOUT any of these, that developed into adult human beings without any of these. Most of us even got their diagnose late, because we looked a lot like everyday society (we learned this). I know you might feel that you are not that fortunate, but I plead with you to not try any of these “cures” or any future “cure” for the sake of us, and for the sake of your kid. It might make it easier for you, but please, please, think of the children.

Nederlandse versie

Dames en heren, Ik ben hier vandaag, om aan u, een nieuwe remedie, voor te stellen. Een nieuwe remedie die uw oogappel kan redden uit de klauwen van autisme. Uit de klauwen van de duivel die uw kind in zijn schulp gevangen houd. In een fort that niet kan worden bestormd, dat niet kan worden gebroken, dat moet worden vernietigd. Ik presenteer u…

Een nieuw dieet. Bleekmiddel (MMS). Niet vaccineren. Toegepaste Gedrags Analyse (ABA),…

Elke week worden nieuwe remedies geleurd aan ouders in hun meest kwetsbare staat. Ouders die net de diagnose een paar uur hebben gekregen en op zoek gaan op het internet naar wat het autisme kan hebben veroorzaakt en in hun zoektocht komen ze deze klootzakken van de gemeenschap tegen die mensen zoals ik willen vernietigen. Ze gebruiken het, hoe kan het ook anders, om meer geld te verdienen en leuren hun niet-wetenschappelijke remedies als zijnde wetenschappelijk, of als de perfecte remedie tegen traditionele wetenschap dat uw kind heeft ziek gemaakt in de eerste plaats, waarschijnlijk door die verdoemde vaccines.

Dankzij krachtige brainwash techniquen en doordat ze praten alsof ze hetzelfde hebben meegemaakt als toen jij hoorde over de diagnose, voel je een connectie met hen. Je voelt alsof je word gehoord, alsof je bij hen hoord en je rationele denken gaat door de achterdeur.

Natuurlijk, ik begrijp dat je alles wilt doen voor je kind, om hem (of haar) zo gezond mogelijk proberen te krijgen. Je voelt je alsof je beroofd ben van dit, toen je hoorde van de diagnose, en nu ben je op zoek naar iets.

Deze slangenolie-verkopers beloven stukjes van de puzzel (sorry voor deze metafoor). Ze bieden het ontbrekende stukje. En ik begrijp dat je alles probeerd, maar des te meer je zoekt, des te dieper word je in deze cult gezogen. Dankzij hun krachtige verkoopstechnieken.

Ze spelen in op jou rouwen, op jou verdriet en proberen je iets aan te smeren dat je kinderen schaad. Iets dat je kan helpen op korte termijn (maar iets dat meer psychologische schade doet op lange termijn en kan ze ptsd geven) zoals in het geval van ABA en andere voorbeelden van hierboven.

Ik begrijp waarom, maar luister naar ons, de mensen die hebben geleefd ZONDER iets van deze, die zijn opgegroeid tot volwassen mensen zonder deze. De meeste van ons hebben de diagnose ook laat gekregen, omdat we leken op wat de algemene gemeenschap lijkt (we hebben dit geleerd). Ik weet dat jij voelt dat je niet zo veel geluk hebt, maar ik pleit om niet één van deze “remedies” of toekomstige “remedies” te proberen, voor ons, en voor jou kind. Het kan het makkelijker maken voor jou, maar alstublieft, alstublieft, denk aan uw kinderen.

 

Every post is written first in scrivener 3, which you can get a 30 day free trial of here at literature and latte.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *