Anarchism: a thought experiment (Ned. Anarchisme: een gedachte experiment)

Voor nederlands klik hier

You might not like me for this, but let’s do a thought experiment. Let’s make it as visual as possible.

You are hungry. You didn’t have any food the last few days. You are walking and see a tree. A tree with one apple. You see another person a little bit further. You are closer to the apple. You see his hungry eyes transfixed on the apple as well. Who owns the apple at this point.

Once you pick it. Who owns the apple? Once he picks the apple, who owns the apple?

Let’s make it a little bit more difficult.

An oil-well. Someone spotted it. Someone drilled the oil. Several others pumped them in drums. Someone transported it. Who owns the oil?

Doesn’t the oil that was drilled from planet earth belong to anyone that lives on planet earth? So why are we still paying for oil? Don’t come with the bullshit reason that the oil belongs to the one that found it. It still belongs to the earth. Whoever put in the labor is granted a share in the oil. So a share is for all those that worked for the oil. Not just the one that found it. Every. Single. One. That. Handled. The. Oil. So the driver is equal to the founder, to the driller,…

So, again. Who owns the oil? Who owns natures resources?

Nederlandse versie

Het zou kunnen dat je me niet zo leuk vindt, om wat ik ga doen, maar laten we een gedachte experiment doen. Ik zal het zo visueel mogelijk proberen maken.

Je bent hongerig. Je hebt geen voedsel gehad de laatste paar dagen. Je bent aan het wandelen en ziet een boom. Een boom met één appel. Je ziet een andere persoon een beetje verder. Je bent dichterbij de appel dan hij. Je ziet zijn hongerige ogen transfixed ook op de appel. Wie bezit de appel op dit moment?

Eens jij hem plukt. Wie bezit de appel? Eens hij hem plukt. Wie bezit de appel?

Laten we het een beetje moeilijker maken.

Een oliebron. Iemand heeft hem gevonden. Iemand heeft naar de olie geboord. Verschillende anderen hebben hem in vaten gepompt. Iemand heeft hem getransporteerd. Wie bezit de olie?

Is de olie die geboord is van planeet orode niet van iedereen die leeft op planeet aarde? Dus waarom betalen we voor olie? Kom niet met de bullshit reden dat de olie bezit is van degene die het vond. Het is nog altijd het bezit van planeet aarde. Degene die het werk erin hebben gestoken verdienen een deel van de olie. Dus een deel voor eenieder die voor de olie gewerkt heeft. Niet alleen voor degene die het gevonden heeft. Ieder. Eén. Die. Voor. De. Olie. Gewerkt. Heeft. Dus de transporteur krijgt een gelijkaardig deel als degene die het gevonden heeft,…

Dus, nog is. Wie bezit de olie? Wie bezit de natuurlijke bronnen van planeet aarde.

Every post is written first in scrivener 3, which you can get a 30 day free trial of here at literature and latte.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *